הסיפור שלנו

"סולידריות ישראלית" היא תנועת חברים שהוקמה על ידי פעילות ופעילים חברתיים מכל הארץ.

הקמנו מערך ארצי המפעיל אלפי מתנדבים ברמה המקומית, כך שכל מתנדב יוכל לעזור לשכן או לשכנה הזקוק/ה לעזרה, לייעל את מהירות התגובה ולהגביר את הסולידריות בין הישראלים (בשגרה ובחירום). 

התנועה הוקמה כדי לחזק את הסולידריות, השוויון והערבות ההדדית בישראל. כשנוכחנו שפורום קהלת פועל על מנת להחריב את התשתית החברתית, המוסרית והערכית שעליה בנויה המדינה היקרה לכולנו, הצבנו לעצמנו כיעד לחשוף, להיאבק ולהתריע מפני הנזקים שקהלת מייצרת לחברה הישראלית, בדגש על החוליות המוחלשות שבתוכה.  

השוויון, החמלה והערבות ההדדית הם הבסיס לקיומנו כחברה. בלי ערכים אלה, אין לנו זכות קיום. "סולידריות ישראלית" תמשיך לפעול לחברה ישראלית הגונה, שוויונית וצודקת יותר."