קורס מנהיגות צעירה

לנוכח האתגרים החברתיים והפוליטיים הרבים אשר החברה הישראלית צפויה להתמודד איתם בשנים הבאות, ולנוכח התובנות ממשברים שפוקדים את העולם כיום כגון משבר האקלים ומגפת הקורונה, קיים צורך עמוק בהכשרה וארגון של נוער וצעירים לפעילות פוליטית וחברתית אפקטיבית.

לשם כך פעילי הארגון מכשירים ומלווים מדריכים צעירים ביצירת קבוצות נוער ברחבי הארץ. מטרת ההכשרה לייצר כלים אפקטיביים לחינוך פוליטי סוציאל-דמוקרטי ומעורבות חברתית, תוך שילוב של אמצעים טכנולוגיים חדשניים. כלים אלו יאפשרו למדריכים הצעירים להקים קבוצות נוער ולהדריך אותן, על מנת לייצר בסיס לפעולה פוליטית ולהרחיב את מעגל המנהיגים של העתיד.