בת 26, סטודנטית להיסטוריה וכלכלה באוניברסיטת תל-אביב ועובדת באגף רגולציה, מחשוב ובריאות דיגיטלית במשרד הבריאות. תושבת תל-אביב יפו. יושבת ראש שותפה של הוועד-המנהל ומנהלת כללית של העמותה בפועל. ממקימות העמותה.