אלון קדמון

בת 26, סטודנטית להיסטוריה וכלכלה באוניברסיטת תל-אביב ועובדת באגף רגולציה, מחשוב ובריאות דיגיטלית במשרד הבריאות. תושבת תל-אביב יפו. יושבת ראש שותפה של הוועד-המנהל ומנהלת כללית של העמותה בפועל. ממקימות העמותה.

עידן לוי

בן 25, תלמיד בתוכנית המצטיינים לפילוסופיה, כלכלה ומדע המדינה באוניברסיטת תל-אביב. תושב תל-אביב יפו. יושב ראש שותף של הוועד-המנהל והמנהל הכללי של העמותה בפועל. ממקימי העמותה.